Napište nám

Zde nám můžete zanechat zprávu...
Email:
Předmět:
Zpráva:
Napište číslicí aktualní rok..

Doporučujeme:

logo - bez  hvzdiek


 

chodovar lager na web


jpg CTP st

 

 tm-logo

 

 

 

 

 

Začátek formuláře

Logo itb with claim english Gay a lesbický cestovní ruch na ITB v Berlíně 2015

 

         Gay & Lesbian Travel Pavilion, který je největší světovou LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) platformou, vítá nové vystavovatele. Na kulatém stole pořádaném na letošním ITB Berlín budou diskutovány vyhlídky LGBT cestovního ruchu.
Gay a lesbické cestování je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v mezinárodním cestovním ruchu. Už od roku 2010 ITB Berlín soustředil všechny vystavovatele v atraktivní kombinované nabídce s cílem zaměřit pozornost na lesbický, gay, bisexuální a transgender cestovní ruch. Gay & Lesbian Travel pavilon je umístěn v centrální vstupní části před Caribbean Hall 3.1b a představí největší světovou nabídku LGBT produktů.
Z letošních vystavovatelů, kteří se účastní tzv. Pink pavilonu poprvé, jsou Mykonos Ubytování Center s gay-friendly hotely na ostrově Mykonos, Stockholm Gay & Lesbian síť s EuroGames 2015, Dorsett Hotely a Zenith Travel z Ekvádoru. Key West, Fort Lauderdale, stejně jako Toronto a Ontario, jsou zastoupeny poprvé s vlastním stánkem na této největší světové obchodní show cestovního ruchu. Vídeň s populárním Vienna Gay Café a ITB LGBT partnerem TomOnTour / Diversity GmbH jsou již dlouholetými vystavovateli. Stánek Vídně nabídne bilboard s velkou fotkou Conchita Wurst a otázky týkající se Eurovision Song Contest, která se v roce 2015 bude ve Vídni konat. Ti, kteří zaškrtnou správné odpovědi, budou mít šanci na výhru. Opět se zúčastní Spartacus Gay Guide, Brazílie s Abrat a Embratur, Argentina Turismo LGBT, Ella festival z Mallorky, Gay Gran Canaria, IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association), společně s World Duha Hotely, Gay Guide 365 a spoluvystavovatelé z Tel Avivu a Barcelony.
Po úspěšném startu v loňském roce, bude se i letos konat ve středu 4. března 2015 Gay & Lesbian Media Networking Brunch. Od 11 hodin do 12:30 se tak budou moci zástupci sdělovacích prostředků sejít v neformální atmosféře se zástupci destinací a dalších poskytovatelů turistických nabídek. Účastníky budou i Ella festival pro ženy, One & Only hotely, Toronto a Ontario, Hotel Granvia Kyoto z Japonska, Spartakus a TomOnTour, a poprvé také město Athény, které bude hlavním sponzorem události. Dalším vrcholem bude pravidelná recepce pořádaná Spartacus Gay Guide dne 5. března 2015. Mezi těmi, kdo se účastní, budou zástupci IGLTA, Berlín Aids organizace a Air Berlin. V sobotu pak proběhne na ITB "Queer Tango", legendární akce, která je hlavním lákadlem pro veřejnost, a která se bude tentokrát konat na gay a lesbické stánku Argentiny.

V pátek 6.3.2015 na dnech destinací se bude opět řešit téma gay a lesbického cestování. Zúčastní se mezinárodní experti na gay a lesbický trh jako například Richard Gray, ředitel společnosti LGBT Market, Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau; Shiho Ikeuchi, ředitel Overseas Marketing Hotel Granvia Kyoto; Kristin Hansen, z Ella festivalu, na Mallorce, a Rika Jean-François, odpovědný za CSR a LGBT cestování na ITB v Berlíně a člen představenstva IGLTA, kteří budou diskutovat téma "potenciál sociálních médií úspěšně ovlivňovat mezery na trhu." Matt Skallerud Pink Banana Media, Los Angeles, bude mít úvodní slovo. Moderování akce bude zajišťovat Thomas Bömkes, generální ředitel a senior konzultant Diversity Tourism GmbH a dlouholetý poradce v LGBT záležitostech na ITB v Berlíně.
Přehlídka ITB se také zavázala k strategickému partnerství, pokud jde o vývoj LGBT cestovního produktu s Wien Tourismus a visitBerlin. V rámci své společenské zodpovědnosti ITB jako největší světové obchodní výstavy cestovního ruchu, také vidí i svoji průkopnickou roli a podporuje tak toleranci a uplatňování lidských práv. ITB Berlín je členem IGLTA a podporuje IGLTA nadace.

ITB Berlín 2015 se bude konat od 4. do 9. března. Od středy do pátku, je veletrh otevřen pouze pro odborné návštěvníky. ITB Berlín Convention se koná paralelně s veletrhem, od středy do soboty. Je to největší světový specializovaný veletrh pro oblast MICE. Podrobnější informace jsou k dispozici na http://www.itb-convention.com. V roce 2014 zde vystavovalo celkem 10.147 firem a organizací ze 189 zemí, své výrobky a služby celkem pro 174.000 návštěvníků, z toho 114.000 odborných.

 

S využitím materiálů ITB Ing. Petr Tiefenböck

Vrátit úpravy

Váš příspěvek poslouží ke zlepšení kvality překladu a může být anonymně zobrazen dalším uživatelům.

Přispět

Zavřít

Děkujeme vám za příspěvek.

Gay and Lesbian Travel a booming segment at ITB Berlin 2015 The Gay & Lesbian Travel Pavilion, the world’s largest LGBT platform, welcomes new exhibitors – discussion round at the ITB Berlin Convention on the prospects for LGBT social media campaigns – a cult event: the ITB TomOnTour Party on 4 March 2015 Gay and lesbian travel is one of the fastest-growing markets in the international travel industry. Ever since 2010 ITB Berlin has grouped all the relevant providers on an attractive combined display in order to focus attention on lesbian, gay, bisexual and transgender tourism (LGBT). The Gay & Lesbian Travel Pavilion in the centrally located entrance area in front of the Caribbean Hall 3.1b, now showcases the world’s largest range of LGBT tourism products at any trade fair. Among this year’s exhibitors attending the Pink Pavilion for the first time are Mykonos Accommodation Center with Gay-friendly Hotels from Mykonos, the Stockholm Gay & Lesbian Network with EuroGames 2015, Dorsett Hotels and Zenith Travel from Ecuador. Key West, Fort Lauderdale as well as Toronto and Ontario, are represented for the first time with their own stand at the world’s largest travel trade show. Wien Tourism together with the popular Vienna Gay Café and ITB LGBT partner TomOnTour/ Diversity GmbH are long-standing exhibitors at the show. The stand of Vienna features a cube with a large photo of Conchita Wurst and questions about the Eurovision Song Contest which in 2015 will take place in Vienna. Those who get the right answers will be able to win prizes. Also taking part again are the Spartacus Gay Guide, Brazil with ABRAT and Embratur, Argentina Turismo LGBT, Diversity Consulting from Madrid, the Ella Festival from Majorca, Gay Gran Canaria, the IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association), together with World Rainbow Hotels, Gay Guide 365, Here Media, and co-exhibitors from Tel Aviv and Barcelona. Following its successful launch last year, in 2015 the Gay & Lesbian Media Networking Brunch will be taking place on Wednesday, 4 March. From 11 a.m. to 12.30 p.m. members of the media will be able to get together in an informal atmosphere with representatives of destinations and other tourism providers. Part of it will be the Ella Festival for Women, One & Only Hotels, Toronto and Ontario, Hotel GranVia Kyoto from Japan, Spartacus and TomOnTour and, for the first time, the city of Athens, which is acting as the main sponsor of the event. Another regular highlight is the reception organised by the Spartacus Gay Guide on 5 March 2015, the Thursday of ITB. Among those taking part are IGLTA, the Berlin Aids relief organisation and Air Berlin. On the Saturday of ITB ’Queer Tango’, a legendary event and major attraction for the public, will be taking place on the gay and lesbian stand of Argentina. Taking place on 4 March 2015 at the Park Inn on Alexanderplatz will be the ITB Party by TomOnTour, a cult event for partygoers. Admission is by invitation only. Visit Florida is the exclusive partner of the event. On 6 March 2015 the community will be getting together with the IGLTA for an evening reception at the Axel Hotel. Admission here is also by invitation only. Gay and Lesbian Tourism Panel at the ITB Berlin Convention At the ITB Berlin Convention the ITB Destination Days will be addressing once again the topic of gay and lesbian travel. On Friday, 6 March 2015, taking the gay and lesbian market as an example, international experts Richard Gray, managing director of LGBT Market, Greater Fort Lauderdale Convention & Visitors Bureau; Shiho Ikeuchi, director of Overseas Marketing Hotel Granvia Kyoto; Kristin Hansen, of the Ella Festival, Majorca, and Rika Jean-François, responsible for CSR and LGBT travel at ITB Berlin and member of the board of IGLTA, will be debating “the potential of social media to successfully influence niche markets.” Matt Skallerud of Pink Banana Media, Los Angeles, will be holding an introductory paper. Moderating the event will be Thomas Bömkes, managing director and senior consultant of Diversity Tourism GmbH and long-standing advisor in LGBT matters to ITB Berlin. ITB Berlin’s commitment to cultural diversity is not confined to the dates of the show. Thus, on request the ITB Academy organises events at various destinations with information on global developments. The show has also committed to strategic partnerships regarding the development of the LGBT travel product with Wien Tourismus and visitBerlin. In the context of its social responsibilities the world’s largest travel trade show also sees itself in a pioneering role and promotes tolerance and the implementation of human rights. ITB Berlin is a member of the IGLTA and supports the IGLTA Foundation. About ITB Berlin and the ITB Berlin Convention ITB Berlin 2015 will take place from March 4 to March 9. From Wednesday to Friday, ITB Berlin is open to trade visitors only. The ITB Berlin Convention is held parallel with the trade fair, from Wednesday to Saturday. It is the world’s largest specialist convention for the industry. More details are available at http://www.itb-convention.com. ITB Berlin is the leading trade fair for the worldwide travel industry. In 2014 a total of 10,147 companies and organisations from 189 countries exhibited their products and services to 174,000 visitors, who included 114,000 trade visitors.

 

 

 

Klikni na banner a najdeš nejkvalitnější nabídku domácích pobytů v ČR.

 

Obchodní zástupce:

OTDS im Einsatz TUI Logo

CoralTravel Logo 1024x221

logo-male


 

  

         China tours                                                                                            
            

  delfin logo

 

PT tours     

 

 

 

Travel familly
 

      

  

       

 

Atisstudent agency

 

 

 

 

 

 Využijte speciální nabídku na parkování na letišti!

                                                                                                         Partner

Hotels Pro

logo bedsonline

sodexo-logo390-623318

.........a mnoha dalších