Napište nám

Zde nám můžete zanechat zprávu...
Email:
Předmět:
Zpráva:
Napište číslicí aktualní rok..

Doporučujeme:

logo - bez  hvzdiek


 

chodovar lager na web


jpg CTP st

 

 tm-logo

 

 

 

 

 

                                Plastická a pekelná Houska     

             Hrad Houska, skoro každému něco řekne jeho jméno, ale málokdo ho dokáže lokalizovat. Najdeme ho na Kokořínsku 9 km jižně od Doks. Hrad,  podle nejnovějších poznatků vyplývajících z archeologických průzkumů, byl založen již v 1. polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem. Hrad vyrostl v lokalitě původního hradiště z konce 9. století, které vévoda Pšovců Slavibor založil pro svého syna Hauseka. Odtud tedy pravděpodobně jeho jméno. Na hradě se střídali majitelé z řad významné i méně významné šlechty až do roku 1924, kdy jej koupil tehdejší prezident Škodových závodů Josef Šimonek nobilitovaný s přídomkem z Mladotova, který již dříve koupil několik statků v okolí jako jsou Lobeč, Vojetín či Stránov.

 

                                Hrad Houska

 

Josef Šimonek, významná postava československého průmyslu a politiky, se narodil ve Stránce na Mělnicku v domě č. p. 8, který ještě stojí. Absolvoval Českoslovanskou obchodní akademii v Praze a v necelých dvaceti letech odešel do Ruska, kde vstoupil do služeb Škodových závodů v Kyjevě. Tam na sebe výrazně upozornil, proto byl povolán do Plzně a ještě jako třicátník byl jmenován ředitelem Škodových závodů.

Vedle zakladatele Emila Škody se Josef Šimonek vypracoval v muže číslo 2. V té době platily Škodovy závody za jednu z největších firem na světě a dodávaly vodní turbiny pro Niagarské vodopády a motory do zaoceánských lodí, stavěly Suezský průplav a gigantické mosty.

 

                                Lobeč

 

                                                           Stránov

 

Nový majitel ihned pověřil architekta Karla Fialu provedením rozsáhlé přestavby, která se v následujících čtyřech letech pokusila vrátit hradu podobu, kterou podle představ architekta měl v dobách své největší středověké slávy. Hrad byl pak reprezentačním sídlem rodiny až do roku 1939.
Po okupaci Československa byl zámek, který ležel na území Sudet, majitelům zabaven a až do roku 1945 jej využívaly jako oblastní štáb  jednotky SS. Po skončení války si Šimonkovi svého majetku příliš neužili. Od roku 1950 až do 80. let 20. století sloužil zabavený zámek jako depozitář Národní knihovny. Významnou roli sehrála v historii hradu i Spolana Neratovice, která měla v úmyslu zde zřídit noční sanatorium pro své zaměstnance. Stačila ale přes protesty památkářů „jen“ zbourat historickou věž, zničit některé místnosti a vyvrtat v areálu hradu téměř třistametrovou studnu. Na počátku 90. let pak převzala zámek akciová společnost Instav Praha, krátce poté jej pak konečně v restitucích získali zpět pravnuci Josefa Šimonka Ing. Jaromír Šimonek a jeho sestra MUDr. Blanka Horová. Ti jej od té doby postupně opravují a roku 1999 jej poprvé v historii zpřístupnili veřejnosti.

Zajímavou novodobou historií je i fakt, že v sedmdesátých letech zde býval kastelánem Svatopluk Karásek a že se v jedné z hradních síní nahrávala první deska Plastic People of Universe.

 

 

 

 

A proč pekelná, prý je hrad postaven na vchodu do pekel a má bránit tomu, aby se pekelníci dostali ven. Stejně se ale ven dostali a dokonce zde mají svůj antibetlém – pohyblivé dřevěné divadlo inspirované Dantovým peklem, které na hradě můžete navštívit.

Moderní historie všech tří hradů je dnes spojena i s mnoha akcemi pro veřejnost. Koníček současných majitelů, veteráni, který našel zhmotnění v již 14. Ročníku Veteránského rojení v Lobči a jarním a podzimním Sosnění na okruhu v Sosnové se staly již tradičními a hojně navštěvovanými akcemi.

 

                                       Veteránské Rojení

      

Letošní ročníky jsou ještě zvýrazněny významným výročím spojeným se zámkem  Lobeč. Škoda Auto slaví letos 90 let od spojení se společností Škoda Plzeň, kdy získala dnešní název vozů a okřídlený šíp v logu. Toto strategické partnerství trvalo až do roku 1945, kdy došlo ke znárodnění významných průmyslových podniků, stát potřebu spojení mladoboleslavské automobilky s plzeňskou strojírnou neuznal. Významná fúze firem Laurin & Klement a Škody Plzeň byla podepsána 20. července 1925 na zámku Lobeč. Za L&K důležitý dokument potvrdil vlastní rukou Václav Klement a za Škodu Plzeň Josef Šimonek.

    

 www.hradhouska.cz  www.peklem.cz  www.svatbynazamku.cz  www.vinonazamku.cz www.veteranskerojeni.cz

 www.dvur-lobec.cz

 

 

 

 

Klikni na banner a najdeš nejkvalitnější nabídku domácích pobytů v ČR.

 

Obchodní zástupce:

OTDS im Einsatz TUI Logo

CoralTravel Logo 1024x221

logo-male


 

  

         China tours                                                                                            
            

  delfin logo

 

PT tours     

 

 

 

Travel familly
 

      

  

       

 

Atisstudent agency

 

 

 

 

 

 Využijte speciální nabídku na parkování na letišti!

                                                                                                         Partner

Hotels Pro

logo bedsonline

sodexo-logo390-623318

.........a mnoha dalších