Napište nám

Zde nám můžete zanechat zprávu...
Email:
Předmět:
Zpráva:
Napište číslicí aktualní rok..

Doporučujeme:

logo - bez  hvzdiek


 

chodovar lager na web


jpg CTP st

 

 tm-logo

 

 

 

 

 

ITB Berlin trvale vede

Orangerie Park Sanssouci C pmsg foto

Německý incoming již devět let za sebou roste

Mezinárodní burza turismu (ITB)v německé metropoli ve dnech 5. – 10. března t.r. opět potvrdila, že je svého druhu bezkonkurenční událostí na světě. Jednoznačně o tom vypovídají i strohá čísla – zúčastnilo se více než 180 zemí ze šesti kontinentů, počet vystavovatelů přesáhl 10 000, odborných dnů využilo více než 10 000 profesionálů a celkový počet návštěvníků pokořil hranici 160 000. Expozice pokryly 160 000 m2 ve 26 výstavních halách, z nichž některé mají až tři podlaží. Bezkonkurenční byl rovněž doprovodný program veletrhu, ať už jde o tiskové konference, semináře, prezentace, kulaté stoly, exkurze i mimo areál výstaviště, atd. Tradičně nechyběl ani přehled nejnovějších technologií pro cestovní ruch, včetně hotelnictví. O tom, že němečtí občané patří k nejvíce cestovatelsky nadšeným už po dlouhá desetiletí není pochyb. ITB je toho každoročně dokladem. Německo si však už po devět let za sebou může navíc připsat úspěch i co do návštěvnosti ze zahraničí.

Německý incoming zakončil rok 2018 s devátým rekordním výsledkem v řadě: Podle údajů Spolkového statistického úřadu bylo od ledna do prosince 2018 v ubytovacích zařízeních s deseti a více lůžky zaznamenáno 87,7 milionu přenocování cizinců - o 3,8 milionu více než v roce předchozím, tedy plus 4,5 %. Petra Hedorferová, předsedkyně představenstva Německé turistické centrály (DZT), k výsledkům dodala: „S nárůstem o 4,5 procenta rostl německý incoming ještě dynamičtěji, než v uplynulých dvou letech (nárůst o 1,4 resp. 3,6 procenta). K tomu přispěla m.j. dobrá ekonomická situace a stabilita nejvýznamnějších zdrojových trhů.“ Mezi evropskými zdrojovými trhy vynikají především sousedící Polsko a Česká republika s ročními nárůsty přesahujícími 12 %. Česko se tak po skvělých výsledcích předchozích let i v roce 2018 opět projevilo jako dynamický zdrojový trh: Během roku 2018 bylo v ubytovacích zařízeních s deseti a více lůžky v součtu zaznamenáno 1 324 315 přenocování českých hostů (o 12,4 procenta více než v roce 2017). Vynikajících výsledků v získávání zahraničních návštěvníků Německo dosahuje m.j. zejména soustředěním marketingových iniciativ do kampaní, které logicky pozornost hostů zaujmou mnohem více, než obecná nekonkrétní nabídka. Na základě průzkumu trhu a srovnávacích analýz vypracovává DZT roční tematické kampaně s cílem propagovat různé aspekty Německa jako turistické destinace. Mimo to se snaží právě díky kampaním, vztahujícím se k určitým událostem či výročím prezentovat i méně známé aspekty Německa jako turistické země. Pro nadcházející rok lze jako příklady uvést „German Summer Cities“ (volně: Německá rušná města), „30. výročí pádu Berlínské zdi“ či „100 let od založení školy Bauhaus“.

Celosvětová marketingová kampaň DZT „German Summer Cities“ získává v německém turistickém ruchu velký ohlas. Partneři se mohou zapojit do všech aktivit DZT prostřednictvím digitálních balíčků, v 15 nejvýznamnějších trzích se navíc mohou podílet na týdenních festivalech a eventech pro veřejnost. Prémiovým partnerem této kampaně je letecká společnost Deutsche Lufthansa. Petra Hedorferová, CEO DZT k tomu dodala: „prostřednictvím kampaně se snažíme posílit pozici destinace Německo coby lídra v segmentu pobytů ve městech a cest za kulturou v Evropě. Díky kooperačním balíčkům mají především malé a střední podniky skvělou možnost těžit z mezinárodní viditelnosti v rámci naší marketingové ofenzivy. V pěti pilířích – urban city, romantická zákoutí, dovolená u vody, pamětihodnosti a umění a kultura – pokrýváme jak u partnerů, tak potenciálních návštěvníků Německa z celého světa široké spektrum témat.

V těchto dnech zahájila DZT celosvětovou kampaň ke 100. výročí založení legendární školy Bauhaus ve Výmaru v roce 1919. Společně s partnery, k nimž patří pracovní skupina Bauhaus Verbund 2019 a destinační agentury všech spolkových zemí, naplánovala řadu aktivit s cílem tuto událost propagovat v oblasti kulturního turismu. Různé aspekty dědictví stylu Bauhaus v oblastech designu, architektury, umění a řemesel s odkazem na hlavní působiště ve Výmaru, Desavě a Berlíně a další relevantní místa napříč spolkovými zeměmi znázorňuje tématický animovaný film. Návštěvníci odborných a tiskových konferencí Německé turistické centrály, pořádaných v různých zemích světa, mají možnost pomocí technologie virtuální reality nahlédnout do digitální repliky legendární ředitelny školy Bauhaus, v níž pracoval sám zakladatel stylu – architekt Walter Gropius. V rámci výročí Bauhausu DZT celosvětově propaguje také projekt s názvem „Grand Tour der Moderne“ (Velký okruh modernou). Ten má umožnit kulturním turistům seznámit se s Bauhausem pomocí itineráře, který si mohou individuálně sestavit podle svých potřeb a zájmů.

Kromě hlavní tématické kampaně ke 100. výročí založení Bauhausu a komunikační kampaně „German Summer Cities“ přichystala DZT na rok 2019 další virální komunikační kampaň k tématu „30 let od pádu Berlínské zdi“. Půjde o rozsáhlou komunikaci v reálném čase prostřednictvím influencerů z významných zdrojových trhů německého příjezdového cestovního ruchu. Ústředním tématem bude vzrůstající turistická nabídka v celém Německu 30 let po pádu Berlínské zdi. Petra Hedorferová k tomu konstatovala: „zájem o téma pádu Berlínské zdi a německého sjednocení je v zahraničí nebývale vysoký. K předchozím jubileím se nám s cílem prezentovat sjednocení jako největší přínos pro německý turismus podařilo realizovat kampaně s velkým ohlasem. U příležitosti 30. výročí pádu Berlínské zdi se soustředíme na digitální komunikaci, především Instagram Stories, marketing na sociálních sítích a tvorbu videí. Od data, kdy se statistické údaje začaly zaznamenávat v celoněmeckém měřítku, stoupl počet přenocování zahraničních hostů v Německu od roku 1993 do roku 2017 z 35 milionů o 142 procent na téměř 84 milionů. V nových spolkových zemích včetně Berlína stoupl ve stejném období počet přenocování z 3,4 milionu na 19,3 milionu – to je nárůst o 462 procent.

                                                         Foto: DZT                                Miroslav Navara/TZ

 

 

Klikni na banner a najdeš nejkvalitnější nabídku domácích pobytů v ČR.

 

Obchodní zástupce:

OTDS im Einsatz TUI Logo

CoralTravel Logo 1024x221

logo-male


 

  

         China tours                                                                                            
            

  delfin logo

 

PT tours     

 

 

 

Travel familly
 

      

  

       

 

Atisstudent agency

 

 

 

 

 

 Využijte speciální nabídku na parkování na letišti!

                                                                                                         Partner

Hotels Pro

logo bedsonline

sodexo-logo390-623318

.........a mnoha dalších